Consultanță Mediu

– Documentații avize de mediu / acorduri de mediu / autorizații de mediu

– Planuri de poluare

– Programe de gestionare deșeuri

– Gestiunea deșeurilor periculoase

– Transport / depozitare deșeuri periculoase

– Audit