Consultanță Infrastructură

– Proiectare drumuri

– Proiecte de I.F. (îmbunătățiri funciare)

– Asistență tehnică de specialitate

– Alimentare cu energie și sisteme de iluminat